Algemene informatie

Het schoolteam
 
Het schoolteam op basisschool de hoefer bestaat uit 5 leerkrachten, 1 intern begeleider,
een onderwijsassistent,  klassenassistent en een  leraarondersteuner,  een ICT 'er, 1 managementassistente , 1 conciërge en de directeur.

 Organisatie
 
De leerlingen zijn op onze school verdeeld in 3 bouwen :
4- 6 jarigen - de groepen 1-2-3
6- 9 jarigen - de groepen 4-5
9-12 jarigen - de groepen 6-7-8
Het werken in combinatiegroepen biedt ons mogelijkheden.  Er zijn lessen die gezamenlijk gegeven kunnen worden, maar er zijn ook lessen die aan iedere groep afzonderlijk gegeven moeten worden. Kinderen ervaren dit niet als storend. Ze zijn gewend om zelfstandig te werken als een andere groep instructie krijgt. Een voordeel is dat leerlingen uit een jongere groep toch onbewust veel lesstof oppikken van de hogere groep. Dit is dan ook de reden dat we alle groepen ook groep overstijgend laten werken. Dit doen we middels Projects4Learning. Het is aan ons enthousiaste team de taak om de mogelijkheden optimaal aan te bieden door goede instructies en begeleiding op het gebied van leren, als ook de sociale, sportieve en creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

De groepsleerkrachten werken samen met de IB-er aan een handelingsplan of groepsplan en de uitvoering hiervan als een leerling dit nodig heeft.  We besteden ook extra aandacht en zorg aan kinderen die dat nodig hebben. Aan de ene kant bieden wij deze kinderen meer uitleg en instructie. Aan de andere kant zorgen we voor meer uitdaging en lesmateriaal. Op deze manier proberen we, binnen onze mogelijkheden, de zorg op maat te bieden die de kinderen nodig hebben.